کارگاه‌های آموزشی

می‌دونی طبق آمار درصد قابل توجهی از استارتاپ‌ها بعد یه مدت کوتاه شکست می‌خورند؟
کوآپ به نتیجه رسیده که این شکست‌ها همیشه به طرح، ایده یا میزان نوآوری اون‌ها بر نمی‌گرده. برای همین کلی مطالعه و تحقیق میدانی انجام داده تا دلیل این شکست‌ها رو بدست بیاره. بعد از اینکه اون‌هارو بدست آورد، برای رفع دلایل شکست و افزایش مهارت‌های تاثیرگذار در موفقیت و آینده‌ی استارتاپ‌ها، شروع به برگزاری کارگاه‌های آموزشی تعاملی به همراه جلسات تمرینی و تکمیلی با دعوت از اساتید و کارآفرینان مسلط بر موضوعات موردنظر و دنیای استارتاپ‌ها کرد.