بازدیدها

فرصت مناسبی برای مطرح کردن کسب و کارها در بازدیدهایی که مقامات کشور و مدیران با سابقه دولتی و خصوصی و مخاطبان بین‌المللی یا مدیران هولدینگ‌های بزرگ خارجی از فضای کار اشتراکی کوآپ انجام میدن به وجود میاد، که می‌تونه منجر به دیده شدن کسب و کار شما، تعریف همکاری یا پروژه مشترک در آینده بشه. در ضمن کوآپ پذیرای بازدیدهای دانش‌آموزان و دانشجویان هم هست.