بازدیدها

با بازدیدهایی که سران مختلف کشور و بین‌الملل از فضای کار اشتراکی کوآپ انجام میدن، فرصت مناسبی برای مطرح کردن کسب و کارتون پیدا می‌کنید که ممکنه منجر به تعریف همکاری یا پروژه مشترک هم بشه. 

در ضمن کوآپ پذیرای بازدیدهای دانش‌آموزان و دانشجویان هم هست.