دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت

کوآپ برای تقویت عملکرد، مهارت و دانش و همچنین بهره‌وری هرچه سریعتر از اطلاعات کسب شده، دوره‌های آموزشی کوتاه مدتی رو برگزار می‌کنه.