سمی‌تور

این رویداد کوآپ در واقع یک تور بازدید از شرکت‌های موفق و مشاهده دستاوردهاشونه و هدف برگزاری سمی‌تورها انتقال تجربه‌ی کارآفرینان موفق به استارتاپ‌ها است که در قالب ارائه‌ای کوتاه از چالش‌های گذشته و بویژه در راه‌اندازی استارتاپ و فراز و نشیب‌های کسب‌وکار و روش‌های تصمیم‌گیری درست در مواجهه با آن‌ها صورت می‌گیره.