دوره های آموزشی بلند مدت

کوآپ همیشه برای افزایش مهارت‌های تاثیر گذار در موفقیت افراد و رشد کسب و کارها تلاش می‌کنه، ولی ازونجایی که کسب یکسری از مهارت‌ها نیازمند آموزش در زمان بلندمدته، کوآپ این آموزش‌هارو در قالب دوره‌های آموزشی بلندمدت برگزار می‌کنه.