دورهم‌نشینی‌ها

از اونجایی که  کوآپ در پارک فناوری پردیس وجود داره، همواره برای آشنایی، هم‌افزایی، شبکه سازی و انتقال تجریه، دانش و مهارت بین اجزای اکوسیستم رویدادهای مختلفی از جمله دورهم‌نشینی‌ها رو برگزار می‌کنه.

برای هر دورهم نشینی‌ یکی از موضوعاتی که متناسب با نیاز و دغدغه مخاطباش هست انتخاب می‌شه و در اون رویداد فردی که بیشتر روی موضوع تسلط داره به عنوان راهنما جلسه رو مدیریت می‌کنه و همه با هم در رابطه با موضوع انتخاب شده، تعامل و گفت و گو می‌کنند.