فرم پیش ثبت‌نام دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی

  • در صورتی که شرکت دانش‌بنیان می‌باشید باید در سایت غزال به آدرسghazal.inif.ir مراجعه کنید.