تماس با ما

پیامت رو به کوآپ برسون 😊

  تلفن تماس

  ۰۲۱-۷۶۲۵۰۲۵۰ 
  داخلی ۱۵۰۱

   

  ایمیل

  info@co-up.org

  آدرس

  تهران، بیست کیلومتری جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری، روبروی مرکز رشد فناوری نخبگان، ساختمان فضای کار اشتراکی پارک فناوری پردیس (کوآپ)